Kto pomaga

Aktualnie Fundacja REFFORM współpracujemy z następującymi psychologami i psychoterapeutami:


Mirosław Sikora

– psychoterapeuta, pracuje z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W pracy skupia się na poszerzaniu świadomości, pomocy w dostrzeganiu i odkrywaniu ich wzorców życiowych i potrzeb oraz w przezwyciężaniu osobistych barier i blokad.

Zajmuje go praca z doświadczającymi problemów wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami ze środowiska LGBT oraz osobami doznającymi trudności wynikającymi z silnych symptomów (problemy onkologiczne, pozawałowe, etc.). W pracy warsztatowej interesuje go wchodzenie w doświadczenie zmiany indywidualnej i dynamiki relacji za pomocą wykorzystania technik improwizacyjnych i narzędzi psychologii procesu.

Mirosław Sikora posiada akredytację Instytutu Psychologii Procesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończył studium psychologii procesu, studium polityki relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami. Pracuje pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Na co dzień jest miłośnikiem teatru, czworonogich przyjaciół ludzi oraz współczesnych technologii. Kocha podróżować, poznawać nowych ludzi i doświadczać nowego.

Zakres poradnictwa:

 • depresja oraz inne zaburzenia nastroju
 • niska samoocena
 • nerwice i zaburzenia lękowe
 • zaburzenia snu
 • przemoc
 • żałoba/Żal po stracie (bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy itp.)
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych)
 • emigracja, problemy adaptacyjne
 • emocje i motywacja
 • problemy par i relacji
 • samotność
 • seksualność, problemy z tożsamością
 • sens życia
 • uzależnienia
 • zdrada, rozpad relacji
 • zazdrość
 • problemy związane z pracą (mobbing, nadużycia, pracoholizm, etc.)
 • praca z krótko- i długoterminowymi symptomami fizycznymi (schorzenia, przypadłości, nawracające chroby, etc.)
 • stany post-traumatyczne związane z utratą zdrowia (psychoonkologia, stany pozawałowe, etc.)

 


Dominik Haak

– psycholog, dyplom magistra zdobył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością z seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych. Aktualnie zdobywa dodatkowe wykształcenie na podyplomowym studium seksuologicznym na tym samym Uniwersytecie.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jego specjalnością jest pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne wobec osób zmagających się z niedogodnościami dotyczącymi tematyki orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Regularnie poszerza swoją wiedzą poprzez uczestnictwo (bierne i aktywne) w konferencjach oraz szkoleniach. Swoje praktyki szlifował w Instytucie Pozytywnej Seksualności. Pracuje w warszawskiej poradni psychologicznej SYNERGIA, działa też w Fundacji Q i zajmuje się edukacją seksualną.

Zakres poradnictwa:

 • doświadczania homofobii, bifobii, czy transfobii,
 • przemocy seksualnej,
 • dysfunkcji seksualnych,
 • nietypowych preferencji seksualnych,
 • przygotowania opinii psychologicznej na rzecz sądowego uzgodnienia płci,
 • konsultacje dla par jednopłciowych (również niemonogamicznych),
 • odczuwania stresu mniejszościowego,
 • kłopotów w tworzeniu relacji intymnych,
 • smutku, lęku, złości, żalu,
 • wstydu i poczucia winy związanych z aktywnością seksualną.

facebook.com/psycholog.dominikhaak

instagram.com/psycholog.dominikhaak


Dariusz

– psycholog prowadzący praktykę psychoterapeutyczną metodami psychologii procesu, od 5 lat zajmuje się także coachingiem

Zakres poradnictwa:

 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa
 • uzależnienia
 • stres
 • relacje
 • życie zawodowe